تور مشهد
تور مشهد

تور مشهد با کیفیت و مناسب رامی توانید با ما تجربه کنید هرروز تور مشهد هوایی تور مشهد زمینی و تور مشهد با قطار را با بهترین گزینه های پیشنهادبی از ما بخواید

اطلاعات بیشتر

 • تاریخ رفت 1392/12/26
 • تاریخ برگشت 1392/12/29
 • مدت تور 3 شب و 2 روز
 • محل اقامت هتل آپارتمان
 • خدمات و پزیرایی تور مشهد 2 شب و 3 روز - بلیط رفت و برگشت - اقامت به صورت فولبرد (صبحانه - ناهار - شام ) با منوی غذایی بسته میباشد .
 • هزینه ی تور مشهد نرخ تور : لطفا تماس بگیرید
 • توضیحات تور مشهد 1 - تور چارتر و غیر قابل استرداد میباشد . 2 - فاصله هتل اپارتمان شهریارتا حرم 5دقیقه میباشد . 3- ورود به هتل 14:00 و ساعت خروج 12:00 میباشد . 4- برای رزرو تور و یا اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید . 5- کودکان 4 تا 6 سال نیم بهائ بدون خدمات غذایی و تخت می باشد و بالای 6سال بزرگسال محسوب می شود . 6- نرخ اعلام شده همه به تومان میباشد . 7- آدرس : بلوار میرداماد - میدان محسنی - ابتدای خیابان بهروز - برج بیژن طبقه سوم واحد3/6 8- شماره تماس : 26410074 9- موبایل 24 ساعته : 09386336128

اطلاعات بیشتر

 • تاریخ رفت 1392/12/25
 • تاریخ برگشت 1392/12/29
 • مدت تور 3 شب و 4 روز
 • محل اقامت هتل آپارتمان
 • خدمات و پزیرایی تور مشهد 2 شب و 3 روز - بلیط رفت و برگشت - اقامت به صورت فولبرد (صبحانه - ناهار - شام ) با منوی غذایی بسته میباشد .
 • هزینه ی تور مشهد نرخ تور : لطفا تماس بگیرید
 • توضیحات تور مشهد 1 - تور چارتر و غیر قابل استرداد میباشد . 2 - فاصله هتل اپارتمان شهریارتا حرم 5دقیقه میباشد . 3- ورود به هتل 14:00 و ساعت خروج 12:00 میباشد . 4- برای رزرو تور و یا اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید . 5- کودکان 4 تا 6 سال نیم بهائ بدون خدمات غذایی و تخت می باشد و بالای 6سال بزرگسال محسوب می شود . 6- نرخ اعلام شده همه به تومان میباشد . 7- آدرس : بلوار میرداماد - میدان محسنی - ابتدای خیابان بهروز - برج بیژن طبقه سوم واحد3/6 8- شماره تماس : 26410074 9- موبایل 24 ساعته : 09386336128

اطلاعات بیشتر

 • تاریخ رفت 1392/12/26
 • تاریخ برگشت 1392/12/29
 • مدت تور 2 شب و 3 روز
 • محل اقامت هتل آپارتمان
 • خدمات و پزیرایی تور مشهد 2 شب و 3 روز - بلیط رفت و برگشت - اقامت به صورت فولبرد (صبحانه - ناهار - شام ) با منوی غذایی بسته میباشد .
 • هزینه ی تور مشهد نرخ تور : لطفا تماس بگیرید
 • توضیحات تور مشهد 1 - تور چارتر و غیر قابل استرداد میباشد . 2 - فاصله هتل اپارتمان شهریارتا حرم 5دقیقه میباشد . 3- ورود به هتل 14:00 و ساعت خروج 12:00 میباشد . 4- برای رزرو تور و یا اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید . 5- کودکان 4 تا 6 سال نیم بهائ بدون خدمات غذایی و تخت می باشد و بالای 6سال بزرگسال محسوب می شود . 6- نرخ اعلام شده همه به تومان میباشد . 7- آدرس : بلوار میرداماد - میدان محسنی - ابتدای خیابان بهروز - برج بیژن طبقه سوم واحد3/6 8- شماره تماس : 26410074 9- موبایل 24 ساعته : 09386336128

اطلاعات بیشتر

 • تاریخ رفت 1392/12/24
 • تاریخ برگشت 1392/12/28
 • مدت تور 3 شب و 4 روز
 • محل اقامت هتل آپارتمان
 • خدمات و پزیرایی تور مشهد 2 شب و 3 روز - بلیط رفت و برگشت - اقامت به صورت فولبرد (صبحانه - ناهار - شام ) با منوی غذایی بسته میباشد .
 • هزینه ی تور مشهد نرخ تور : لطفا تماس بگیرید
 • توضیحات تور مشهد 1 - تور چارتر و غیر قابل استرداد میباشد . 2 - فاصله هتل اپارتمان شهریارتا حرم 5دقیقه میباشد . 3- ورود به هتل 14:00 و ساعت خروج 12:00 میباشد . 4- برای رزرو تور و یا اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید . 5- کودکان 4 تا 6 سال نیم بهائ بدون خدمات غذایی و تخت می باشد و بالای 6سال بزرگسال محسوب می شود . 6- نرخ اعلام شده همه به تومان میباشد . 7- آدرس : بلوار میرداماد - میدان محسنی - ابتدای خیابان بهروز - برج بیژن طبقه سوم واحد3/6 8- شماره تماس : 26410074 9- موبایل 24 ساعته : 09386336128

اطلاعات بیشتر

 • تاریخ رفت 1392/12/25
 • تاریخ برگشت 1392/12/28
 • مدت تور 2 شب و 3 روز
 • محل اقامت هتل آپارتمان
 • خدمات و پزیرایی تور مشهد 2 شب و 3 روز - بلیط رفت و برگشت - اقامت به صورت فولبرد (صبحانه - ناهار - شام ) با منوی غذایی بسته میباشد .
 • هزینه ی تور مشهد نرخ تور : لطفا تماس بگیرید
 • توضیحات تور مشهد 1 - تور چارتر و غیر قابل استرداد میباشد . 2 - فاصله هتل اپارتمان شهریارتا حرم 5دقیقه میباشد . 3- ورود به هتل 14:00 و ساعت خروج 12:00 میباشد . 4- برای رزرو تور و یا اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید . 5- کودکان 4 تا 6 سال نیم بهائ بدون خدمات غذایی و تخت می باشد و بالای 6سال بزرگسال محسوب می شود . 6- نرخ اعلام شده همه به تومان میباشد . 7- آدرس : بلوار میرداماد - میدان محسنی - ابتدای خیابان بهروز - برج بیژن طبقه سوم واحد3/6 8- شماره تماس : 26410074 9- موبایل 24 ساعته : 09386336128

اطلاعات بیشتر

 • تاریخ رفت 1392/12/22
 • تاریخ برگشت 1392/12/25
 • مدت تور 2 شب و 3 روز
 • محل اقامت هتل آپارتمان
 • خدمات و پزیرایی تور مشهد 2 شب و 3 روز - بلیط رفت و برگشت - اقامت به صورت فولبرد (صبحانه - ناهار - شام ) با منوی غذایی بسته میباشد .
 • هزینه ی تور مشهد نرخ تور : لطفا تماس بگیرید
 • توضیحات تور مشهد 1 - تور چارتر و غیر قابل استرداد میباشد . 2 - فاصله هتل اپارتمان شهریارتا حرم 5دقیقه میباشد . 3- ورود به هتل 14:00 و ساعت خروج 12:00 میباشد . 4- برای رزرو تور و یا اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید . 5- کودکان 4 تا 6 سال نیم بهائ بدون خدمات غذایی و تخت می باشد و بالای 6سال بزرگسال محسوب می شود . 6- نرخ اعلام شده همه به تومان میباشد . 7- آدرس : بلوار میرداماد - میدان محسنی - ابتدای خیابان بهروز - برج بیژن طبقه سوم واحد3/6 8- شماره تماس : 26410074 9- موبایل 24 ساعته : 09386336128

اطلاعات بیشتر

 • تاریخ رفت 1392/12/23
 • تاریخ برگشت 1392/12/26
 • مدت تور 3 شب و 4 روز
 • محل اقامت هتل آپارتمان
 • خدمات و پزیرایی تور مشهد 2 شب و 3 روز - بلیط رفت و برگشت - اقامت به صورت فولبرد (صبحانه - ناهار - شام ) با منوی غذایی بسته میباشد .
 • هزینه ی تور مشهد نرخ تور : لطفا تماس بگیرید
 • توضیحات تور مشهد 1 - تور چارتر و غیر قابل استرداد میباشد . 2 - فاصله هتل اپارتمان شهریارتا حرم 5دقیقه میباشد . 3- ورود به هتل 14:00 و ساعت خروج 12:00 میباشد . 4- برای رزرو تور و یا اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید . 5- کودکان 4 تا 6 سال نیم بهائ بدون خدمات غذایی و تخت می باشد و بالای 6سال بزرگسال محسوب می شود . 6- نرخ اعلام شده همه به تومان میباشد . 7- آدرس : بلوار میرداماد - میدان محسنی - ابتدای خیابان بهروز - برج بیژن طبقه سوم واحد3/6 8- شماره تماس : 26410074 9- موبایل 24 ساعته : 09386336128

اطلاعات بیشتر

 • تاریخ رفت 1392/12/23
 • تاریخ برگشت 1392/12/26
 • مدت تور 2 شب و 3 روز
 • محل اقامت هتل آپارتمان
 • خدمات و پزیرایی تور مشهد 2 شب و 3 روز - بلیط رفت و برگشت - اقامت به صورت فولبرد (صبحانه - ناهار - شام ) با منوی غذایی بسته میباشد .
 • هزینه ی تور مشهد نرخ تور : لطفا تماس بگیرید
 • توضیحات تور مشهد 1 - تور چارتر و غیر قابل استرداد میباشد . 2 - فاصله هتل اپارتمان شهریارتا حرم 5دقیقه میباشد . 3- ورود به هتل 14:00 و ساعت خروج 12:00 میباشد . 4- برای رزرو تور و یا اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید . 5- کودکان 4 تا 6 سال نیم بهائ بدون خدمات غذایی و تخت می باشد و بالای 6سال بزرگسال محسوب می شود . 6- نرخ اعلام شده همه به تومان میباشد . 7- آدرس : بلوار میرداماد - میدان محسنی - ابتدای خیابان بهروز - برج بیژن طبقه سوم واحد3/6 8- شماره تماس : 26410074 9- موبایل 24 ساعته : 09386336128

اطلاعات بیشتر

 • تاریخ رفت 1392/12/22
 • تاریخ برگشت 1392/12/26
 • مدت تور 3 شب و 4 روز
 • محل اقامت هتل آپارتمان
 • خدمات و پزیرایی تور مشهد 2 شب و 3 روز - بلیط رفت و برگشت - اقامت به صورت فولبرد (صبحانه - ناهار - شام ) با منوی غذایی بسته میباشد .
 • هزینه ی تور مشهد نرخ تور : لطفا تماس بگیرید
 • توضیحات تور مشهد 1 - تور چارتر و غیر قابل استرداد میباشد . 2 - فاصله هتل اپارتمان شهریارتا حرم 5دقیقه میباشد . 3- ورود به هتل 14:00 و ساعت خروج 12:00 میباشد . 4- برای رزرو تور و یا اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید . 5- کودکان 4 تا 6 سال نیم بهائ بدون خدمات غذایی و تخت می باشد و بالای 6سال بزرگسال محسوب می شود . 6- نرخ اعلام شده همه به تومان میباشد . 7- آدرس : بلوار میرداماد - میدان محسنی - ابتدای خیابان بهروز - برج بیژن طبقه سوم واحد3/6 8- شماره تماس : 26410074 9- موبایل 24 ساعته : 09386336128

اطلاعات بیشتر

 • تاریخ رفت 1392/12/21
 • تاریخ برگشت 1392/12/25
 • مدت تور 3 شب و 4 روز
 • محل اقامت هتل آپارتمان
 • خدمات و پزیرایی تور مشهد 2 شب و 3 روز - بلیط رفت و برگشت - اقامت به صورت فولبرد (صبحانه - ناهار - شام ) با منوی غذایی بسته میباشد .
 • هزینه ی تور مشهد نرخ تور : لطفا تماس بگیرید
 • توضیحات تور مشهد 1 - تور چارتر و غیر قابل استرداد میباشد . 2 - فاصله هتل اپارتمان شهریارتا حرم 5دقیقه میباشد . 3- ورود به هتل 14:00 و ساعت خروج 12:00 میباشد . 4- برای رزرو تور و یا اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید . 5- کودکان 4 تا 6 سال نیم بهائ بدون خدمات غذایی و تخت می باشد و بالای 6سال بزرگسال محسوب می شود . 6- نرخ اعلام شده همه به تومان میباشد . 7- آدرس : بلوار میرداماد - میدان محسنی - ابتدای خیابان بهروز - برج بیژن طبقه سوم واحد3/6 8- شماره تماس : 26410074 9- موبایل 24 ساعته : 09386336128

اطلاعات بیشتر

 • تاریخ رفت 1392/12/23
 • تاریخ برگشت 1392/12/27
 • مدت تور 3 شب و 4 روز
 • محل اقامت هتل آپارتمان
 • خدمات و پزیرایی تور مشهد 2 شب و 3 روز - بلیط رفت و برگشت - اقامت به صورت فولبرد (صبحانه - ناهار - شام ) با منوی غذایی بسته میباشد .
 • هزینه ی تور مشهد نرخ تور : لطفا تماس بگیرید
 • توضیحات تور مشهد 1 - تور چارتر و غیر قابل استرداد میباشد . 2 - فاصله هتل اپارتمان شهریارتا حرم 5دقیقه میباشد . 3- ورود به هتل 14:00 و ساعت خروج 12:00 میباشد . 4- برای رزرو تور و یا اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید . 5- کودکان 4 تا 6 سال نیم بهائ بدون خدمات غذایی و تخت می باشد و بالای 6سال بزرگسال محسوب می شود . 6- نرخ اعلام شده همه به تومان میباشد . 7- آدرس : بلوار میرداماد - میدان محسنی - ابتدای خیابان بهروز - برج بیژن طبقه سوم واحد3/6 8- شماره تماس : 26410074 9- موبایل 24 ساعته : 09386336128

اطلاعات بیشتر

 • تاریخ رفت 1392/12/21
 • تاریخ برگشت 1392/12/24
 • مدت تور 2 شب و 3 روز
 • محل اقامت هتل آپارتمان
 • خدمات و پزیرایی تور مشهد 2 شب و 3 روز - بلیط رفت و برگشت - اقامت به صورت فولبرد (صبحانه - ناهار - شام ) با منوی غذایی بسته میباشد .
 • هزینه ی تور مشهد نرخ تور : لطفا تماس بگیرید
 • توضیحات تور مشهد 1 - تور چارتر و غیر قابل استرداد میباشد . 2 - فاصله هتل اپارتمان شهریارتا حرم 5دقیقه میباشد . 3- ورود به هتل 14:00 و ساعت خروج 12:00 میباشد . 4- برای رزرو تور و یا اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید . 5- کودکان 4 تا 6 سال نیم بهائ بدون خدمات غذایی و تخت می باشد و بالای 6سال بزرگسال محسوب می شود . 6- نرخ اعلام شده همه به تومان میباشد . 7- آدرس : بلوار میرداماد - میدان محسنی - ابتدای خیابان بهروز - برج بیژن طبقه سوم واحد3/6 8- شماره تماس : 26410074 9- موبایل 24 ساعته : 09386336128
<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > انتها >>
صفحه 1 از 13